Dataminimering

Dataminimereing är en av prinicperna för GDPR, och är därmed ett viktigt ämne. I denna kurs får du lära dig om vad dataminimering är, varför det är nödvändigt och hur det tillämpas i verkligheten. 

Du kan få tillgång till hela kursen på vår e-lärningsplattform genom att logga in. Om du inte har ett konto kan du prova gratis.

Data-minimization


 

Om kursen

Dataminimering är en metod för att hantera data, men används även för att skydda konfidentiell information och personuppgifter. I denna kurs diskuterar vi vad dataminimering är och hur det bör tillämpas i enlighet med GDPR. Efter att ha genomfört denna kurs kommer du att vara säker på när och hur du ska minimera uppgifter.

Smart CTA_e-book SE 

Annat material

Skapa medvetenhet i din organisation med hjälp av våra posters om GDPR och It-säkerhet. Du kan enkelt ladda ner dem och hänga upp dem på väggarna i din organisation.  

När dina anställda ser affischerna kommer de bli påminda om de olika säkerhetsriskerna de bör vara medvetena om.  

 till posters

Kursinformation
Tid för genomförande: 4-5 minuter
Learning objectives
  • Vad dataminimering är
  • Varför det är nödvändigt att minimera insamlandet av personuppgifter
  • Hur dataminimering tillämpas i verkligheten

Få tillgång till hela kursen på vår e-lärningsplattform eller genom att skapa ett konto.

Prova Gratis Logga in