Maler og whitepapers

Gratis maler for IT sikkerhet og personvern

Cyberpilot

Risikovurdering og analyse

En risikoanalyse er et godt verktøy for alle organisasjoner som ønsker å få et oversikt over mulige hendelser og minimere risikoen for disse. Du får muligheten til å identifisere sårbarheter og få et godt oversikt over risikoer for din organisasjon.

Last ned
Excel

IT-sikkerhetspolicy

IT-sikkerhetspolicyen er en effektiv måte for å kommunisere organisasjonens ambisjoner om IT-sikkerhet. Vi anbefaler å kombinere en slik policy med retningslinjer for IKT-bruk for å gi utfyllende veiledning til dine ansatte om IT bruk.

Last ned
Template_norwegian

Retningslinjer for IKT-bruk

Retningslinjer for IKT-bruk er ofte en viktig del av rammen for informasjonssikkerhet. Den inkluderer spesifikke regler og retningslinjer for din organisasjon og ansatte, og den er konkret og tydelig.

Last ned
it-retningslinger-no