Maler og whitepapers

Gratis maler for IT sikkerhet og personvern

Cyberpilot

Risikovurdering og analyse

En risikoanalyse er et godt verktøy for alle organisasjoner som ønsker å få et oversikt over mulige hendelser og minimere risikoen for disse. Du får muligheten til å identifisere sårbarheter og få et godt oversikt over risikoer for din organisasjon.

Få tilgang til malen
Excel

IT-sikkerhetspolicy

IT-sikkerhetspolicyen er en effektiv måte for å kommunisere organisasjonens ambisjoner om IT-sikkerhet. Vi anbefaler å kombinere en slik policy med retningslinjer for IKT-bruk for å gi utfyllende veiledning til dine ansatte om IT bruk.

Få tilgang til malen
Template_norwegian

Retningslinjer for IKT-bruk

Retningslinjer for IKT-bruk er ofte en viktig del av rammen for informasjonssikkerhet. Den inkluderer spesifikke regler og retningslinjer for din organisasjon og ansatte, og den er konkret og tydelig.

Få tilgang til malen
it-retningslinger-no