Utbilda medarbetare i IT-säkerhet online eller på plats?

Gillian Loones
By: Gillian Loones Medvetenhetsträning | 5 april
Vi pratar ofta om vikten av utbildning i medvetenhet och GDPR när det kommer till att förbättra IT-säkerheten. Det är ett viktigt budskap, och det finns många faktorer att ta ställning till. Till exempel hur du utför utbildningen i medvetenhet. I det här blogginlägget diskuteras två olika sätt att träna ditt team: den traditionella metoden, på plats, och den nyare metoden, online. Du kan använda inlägget som en guide för att avgöra vilken metod som passar din organisation bäst. 

 

Vad är skillnaden mellan utbildning på plats och online? 

Vi alla känner till det traditionella lärandet, och har prövat det, eftersom vi har suttit i klassrum i skolan när vår lärare lärde oss historia eller matematik.

När du tränar ditt team på det sättet, ger läraren flera lektioner där deltagarna måste vara fysiskt närvarande i samma rum. Innehållet levereras muntligt av instruktören, ofta med stöd av PowerPoint-presentationer eller videor.

Många kanske har bilden av att e-lärande är samma typ av föreläsning, bara att den är levererad digital istället för fysiskt. Men faktiskt handlar e-lärande mer om att använda flera olika tekniker och webbaserade verktyg för träning, som fungerar som ett stöd för träningen.

Mer specifikt kan dessa hjälpmedel innebära en kombination av kortare föreläsningar, videor och interaktiva verktyg (exempelvis frågesporter, spel eller ett supportforum) som alla levereras via en online plattform.

 

Smart CTA_e-book SE

 

Är utbildning i IT-säkerhet online bättre än plats? 

Det beror Båda formerna av lärande har sina för- och nackdelar och kan användas effektivt i rätt sammanhang.

Fördelarna med utbildning plats  

Den stora fördelen med utbildning på plats är att ditt team och instruktören träffas på samma ställe vid en bestämd tidpunkt. Detta innebär färre distraktioner och deltagarna kan ge sin fulla uppmärksamhet under de timmar som är avsatta. 

En annan fördel med att hålla fysiska träffar är att det främjar personliga interaktioner och diskussioner med instruktören och mellan de anställda. Genom att tillsammans arbeta med utbildningsinnehållet som en grupp kan dina medarbetare lära sig lika mycket av varandra som av instruktören.  

Dessutom kan de anställda ställa frågor och omedelbart få svar på eventuella osäkerheter de kan ha gällande IT-säkerhet och GDPR. 

Nackdelarna med utbildning på plats 

Utbildning på plats har även några nackdelar. 

För det första kan det vara svårt att planera dessa fysiska träffar. Många av oss har fulla kalendrar, så att hitta en eller två timmar där hela teamet är tillgängligt kan vara svårt. Dessutom behövs tid för att planera och organisera träningen.  

En annan nackdel är att det kan vara svårt att hitta ett tillräckligt stort utrymme. Om det är många deltagare kan de delas in i mindre grupper men då behöver instruktören hålla samma utbildning flera gånger, vilket kan leda till att priset för utbildningen stiger. Att ta in externa experter är ofta dyrt och kan snabbt bli kostsamt.  

Slutligen, för att gruppdiskussioner ska bli lyckade krävs rätt sorts engagemang från instruktören och de anställda. Med andra ord är inlärningskvaliteten beroende av både instruktörens humör och beteende och av deltagarnas vilja att aktivt delta. För många av oss är det dessutom svårt att bibehålla fokus under långa föreläsningar.  

 Fördelar och nackdelar med utbildning i it-säkerhet på plats Pros-cons-SE-1-CONS-1

Fördelarna med utbildning online  

Som tur kan många av de nackdelar som finns med fysiska träffar motverkas genom att ordna utbildningen online. Att lära sig om cybersäkerhet online ger dina medarbetare flexibilitet, och onlineplatformar som är interaktiva kan ge dem den praktiska träning som krävs för att uppnå långsiktiga resultat

Digitala plattformar erbjuder en mängd olika verktyg och resurser, som de anställda kan ta del av när det passar dem bäst. Onlinekurser är ofta uppdelade i mindre delar, vilket gör att de anställda kan göra framsteg i sin egen takt och i enlighet med sina egna scheman. Detta kallas också för mikrolärande som bygger på att information delas ut i mindre delar under en längre tid. Vilket kan leda till ökad inlärning.   

Med fängslande grafik och interaktiva verktyg som frågesporter eller simuleringar är det också lättare att behålla motivation och uppmärksamhet. Det innebär att ditt team engagerar sig i inlärningsmaterialet på en mer kontinuerlig basis under en längre tid, vilket ger dem djupare och långvarig förståelse för kunskapsområdet. 

Många plattformar för e-lärande har alternativ för automatisering, vilket innebär att du som administratör kan luta dig tillbaka och låta plattformen skicka ut säkerhetsutbildningar och samla in resultaten åt dig.  

Slutligen är onlineutbildning betydligt mer kostnadseffektivt och alla anställda kan utbildas genom samma plattform, på flera olika språk. Naturligtvis har traditionellt lärande även en del nackdelar.

Nackdelarna med onlineutbildning 

Precis som utbildning på plats har onlineutbildning också vissa nackdelar.  

Något som vi insåg när vi förbättrade vår egen utbildning för anställda inom it-säkerhet är nackdelarna i och med att det inte finns någon instruktör. Utan en närvarande expert har de anställda ingen de kan ställa frågor till. För att lösa detta problem införde vi informationsrutor i våra onlinekurser för de ämnen som är mer komplicerade att förstå. Genom att designa kurserna på rätt sätt kan onlineutbildning genomföras på egen hand utan en instruktörs vägledning.  

En annan nackdel med onlineutbildning är saknaden av interaktiva diskussioner. Det finns naturligtvis plattformar med diskussionsforum, men en del kan tycka att detta inte är samma sak som att fysiskt träffas ansikte mot ansikte

fördelar med utbildning online nackdelar med utbildning online

 

Hur utbildning online och på plats tillsammans kan öka säkerhetsmedvetenheten  

Vilken typ av utbildning som är lämplig för din organisation beror på flera faktorer, till exempel organisationens storlek och vilka andra IT-säkerhetsåtgärder som din organisation har infört. Din budget är en annan faktor som sannolikt kommer att ha stor inverkan på vilken typ av säkerhetsutbildning du vill erbjuda dina anställda.  

Men oavsett om du väljer att genomföra utbildningen online eller på plats kommer utbildning att öka de anställdas medvetenhet och bidra till att din organisation följer GDPR-lagen.  

En allmän slutsats är att en blandad inlärningsmetod, där man kombinerar fysiska träffar med e-lärande, i de flesta situationer är det bästa valet. 

Exempel på hur utbildning online och på plats kan kombineras 

Med hjälp av digitala kanaler kan utbildningsmaterial enkelt och kostnadseffektivt distribueras till dina medarbetare. Genom att regelbundet publicera nytt innehåll ser du till att de anställda är engagerade. Kontinuitet kan även bidra till att cybersäkerhet på lång sikt blir en del av företagskulturen. 

Du kan välja att komplettera online lärande med fysiska kurser. Det ger ditt team ett ytterligare sätt att engagera sig i det material de har lärt sig under onlinekurserna. Vid de fysiska träffarna kan de anställda även ställa frågor och klargöra osäkerheter. Dessa sessioner kan också vara mer praktiskt inriktade –med exempelvis interaktiva övningar eller rollspel. 

Ta din utbildning till nästa nivå med långsiktigt lärande   

Genom ett integrerat tillvägagångssätt är chansen stor att du uppnår målen för inlärning av säkerhetsmedvetenhet. Men vad är det som gör att vi lär oss ny information på ett sådant sätt att vi kan komma ihåg och använda oss av den senare? 

Utbildning i sig själv, särskilt i traditionell form, är inte tillräckligt för att stödja långsiktigt lärande. För att inlärning ska ske måste utbildningen vara engagerande, interaktiv och konsekvent - vilket är anledningen till att GDPR- och IT-säkerhetsutbildning online fungerar så bra.   

Utbildning och lärande är inte samma sak, läs mer om hur du kan omvandla utbildning till långsiktigt lärande. 

Digitala kurser fungerar utmärkt för att utbilda medarbetare iI IT-säkerhet och GDPR   

Efter denna genomgång av inlärning online och på plats kommer vi nu att kort redogöra för utbildning i it-säkerhetsmedvetenhet. Det är trots allt det som vi på CyberPilot kan mest om.  

Med utbildning i säkerhetsmedvetenhet är huvudmålet - du gissade det - att skapa och upprätthålla medvetenhet om IT-säkerhetsrisker och goda digitala vanor. Med andra ord krävs det inte direkt någon superdjup förståelse för ämnet för att göra skillnad. Det som behövs är helt enkelt att dina medarbetare känner till och är medvetna om de olika riskerna som finns och hur de ska hanterar dem. De bör till exempel känna till vanliga sätt som säkerhetsöverträdelser kan ske på och hur de undviker dem.  

Digitala kurser är därför ett bra tillvägagångssätt för att utbilda medarbetare IT-säkerhetsrisker och GDPR-krav. Frekventa och små kunskapsbitar som distribueras över en lång tid säkerställer att ditt teams medvetenhet kontinuerligt hålls uppdaterad. På så sätt kommer de anställda alltid att kunna hantera och navigera sig igenom landskapet av cyberhot. Att hålla GDPR-utbildning online är också ett utmärkt sätt att lära ut precis rätt mängd information eftersom anställda endast behöver känna till de grundläggande GDPR-kraven. 

Utbildning om GDPR och medvetenhet på nätet bygger en stark säkerhetskultu 

Dessutom är säkerhetsmedvetenhet och en grundläggande förståelse för GDPR viktiga komponenter för att bygga upp en säkerhetskultur i din organisation. Detta är ytterligare en anledning till varför utbildning om GDPR och IT-säkerhet online är ett bra verktyg för att uppnå en starkt säkerhetskultur. Genom att låta ditt team kontinuerligt engagera sig i nytt inlärningsinnehåll, såsom hur man känner igen nätfiskemejl, hur man skapar bra lösenord och hur man hanterar data på ett säkert och tryggt sätt, ser du till att de utför dessa goda vanor på lång sikt. CyberPilot erbjuder kurser i dessa ämnen och många fler, du kan bekanta dig med vårt utbud i vår kurskatalog.   

Kombinera kurser i IT-säkerhet med simulerat nätfiske och testa inlärningen

Slutligen kan det naturligtvis inte skada att kombinera flera inlärningselement, speciellt inte om det hjälper dig testa de anställdas kunskap. Genom att till exempel kombinera korta onlinekurser med praktiska övningar som simulerade nätfiskemejl, kan du hjälpa dina medarbetare använda sin medvetenhet och kunskap för att känna igen riktiga hot.   

Genom att förse ditt team med utbildning i GDPR och informationssäkerhet är det nästan garanterat att du gör stora framsteg på resan mot en skyddad organisation.