E-Lärande Vs. Traditionell Undervisning För Utbildning I Medvetenhet

Gillian Loones
By: Gillian Loones Medvetenhetsträning | 7 december

Vi nämner ofta vikten av utbildning i medvetenhet när det kommer till att förbättra din organisations IT-säkerhet. Det är ett viktigt budskap, och det finns många faktorer att ta ställning till. En av dessa faktorer är hur man presenterar utbildningen i medvetenhet. I det här blogginlägget kommer jag att diskutera två olika sätt att träna ditt team: den traditionella metoden (klassrummet) och e-lärande. Det kommer skapa en guide som du kan använda för att avgöra vilken metod som fungerar bäst för dig.

Vad är traditionellt lärande och vad är e-lärande?

Vi alla känner till det traditionella lärandet, och har prövat det, eftersom vi har suttit i klassrum i skolan när vår lärare lärde oss historia eller matematik.

När du tränar ditt team på det sättet, ger läraren flera lektioner där deltagarna måste vara fysiskt närvarande i samma rum. Innehållet levereras muntligt av instruktören, ofta med stöd av PowerPoint-presentationer eller videor.

Många kanske har bilden av att e-lärande är samma typ av föreläsning, bara att den är levererad digital istället för fysiskt. Men faktiskt handlar e-lärande mer om att använda flera olika tekniker och webbaserade verktyg för träning, som fungerar som ett stöd för träningen.

Mer specifikt kan dessa hjälpmedel innebära en kombination av kortare föreläsningar, videor och interaktiva verktyg (exempelvis frågesporter, spel eller ett supportforum) som alla levereras via en online plattform.

Andra inlägg som detta: 5 tips till en lyckad medvetenhetsträning

Smart CTA_e-book SE

Vilken metod är bäst?

Det beror Båda formerna av lärande har sina för– och nackdelar och kan användas effektivt i rätt sammanhang. 

Traditionellt lärande

Med traditionellt lärande är den stora fördelen det faktum att ditt team och instruktören träffas fysiskt vid en bestämd tidpunkt.

På det sättet säkerställer man att distraktioner minimeras och instruktören har deltagarnas fulla uppmärksamhet under de timmar som är avsatta.

En annan fördel är den personliga interaktionen och diskussionen mellan instruktörer och elever. Tack vare att alla engagerar sig i inlärningsmaterialet tillsammans som en grupp kan dina medarbetare lära sig lika mycket av varandra som de gör av instruktören. Detta gör det också möjligt för dem att ställa frågor direkt till en ”expert” och omedelbart få klarhet i eventuella osäkerheter.

Nackdelarna med traditionellt lärande

Naturligtvis har traditionellt lärande även en del nackdelar.

För det första kan det visa sig vara svårt att planera in dessa fysiska sessioner. Många har fulla kalendrar, så kan vara en utmaning att hitta en eller två timmar där hela teamet är tillgängligt. Och detta inkluderar inte ens tiden som krävs för organisation, installation och resor.

Dessutom kan antalet elever vara för stort och de kan vara på geografiskt olika platser. Det kan kräva att instruktören ska hålla samma utbildning flera gånger för olika grupper, vilket kan leda till att priset för utbildningen stiger. Det är ofta dyrt att ta in externa experter, och att behöva leverera samma träning flera gånger kan bli kostsamt.

Slutligen, när det gäller gruppdiskussioner, blir det vanligtvis en lång monolog från instruktören utan så mycket elevinteraktion. Med andra ord är inlärningskvaliteten mycket beroende både av instruktörens humör och beteende och av elevernas vilja att aktivt engagera sig. Många kämpar också med att bibehålla fokus under längre klassrumssessioner.

Pros-cons-SE-1-PROS Pros-cons-SE-1-CONS-1

E-lärande

Många av nackdelarna med traditionellt lärande motverkas direkt av den största fördelen med e-lärande: flexibilitet.

Eleverna har tillgång till en mängd olika online verktyg och resurser, som de kan ta del av när och var de passar dem. Det gör att eleverna kan göra kurserna i sin egen takt, beroende på deras scheman.

Med fängslande grafik och interaktiva verktyg som frågesporter eller simuleringar är det också lättare att motivera eleverna och behålla deras uppmärksamhet. Det innebär att ditt team engagerar sig i inlärningsmaterialet på en mer kontinuerlig basis under en längre tid, vilket ger bättre långvarigt minne och en djupare förståelse av materialet.

Dessutom kan man ofta ta del av inlärningsmaterialet så många gånger man vill, vilket gör att eleven kan fräscha upp minnet när det behövs.

Slutligen är e-lärande betydligt mer kostnadseffektivt för större organisationer. En e-inlärningsplattform kan användas för att utbilda hela organisationen, ofta med enkel integration av flera språk.

Nackdelarna med e-lärande

Precis som med traditionellt lärande har också e-lärande en del nackdelar.

Med e-lärande finns det för det första ingen instruktör, och därmed ingen central auktoritetsperson eller expert att rådfråga när eleven har frågor. Avsaknaden av en instruktör innebär också att e-lärandekursen måste utformas och formateras på rätt sätt så att eleverna kan ta sig igenom den på egen hand, utan vägledning.

För det andra lär sig eleven på egen hand, så utbildningen kan sakna interaktiva diskussioner. Det finns naturligtvis plattformar för e-lärande som har diskussionsforum, men många anser att detta inte är samma sak som att ha personliga diskussioner, ansikte mot ansikte.

Pros-cons-SE-2-PROS

 

Pros-cons-SE-2-CONS

 

Så... Vilken metod ska jag välja?

Vilken typ av utbildning du väljer beror på sammanhanget och behoven i din organisation, men också ämnet för utbildningen. Men en enkel slutsats, att en blandad inlärningsmetod, där man kombinerar klassrum och e-lärande, är i det flesta situationer de bästa valet.

Genom att använda e-lärande kan utbildningsmaterialet enkelt distribueras till de flesta av dina medarbetare på det mest kostnadseffektiva sättet. Genom att regelbundet uppdatera plattformen med nytt innehåll ser du till att alla kontinuerligt engagerar sig i inlärningsmaterialet och att det på lång sikt blir en del av ditt teams tankesätt.

E-lärande skulle då bli standardformen för utbildning, som ibland kan kompletteras med fysiska kurser. Det ger ditt team ytterligare ett sätt att engagera sig i det material de har lärt sig under de senaste månaderna.

Alla skulle få en chans att ställa frågor och klargöra osäkerheter. Dessa sessioner kan också vara mer praktiskt inriktade – genom att omsätta allt man har lärt sig på plattformen i praktiken med exempelvis interaktiva övningar eller rollspel.

Ett sådant tillvägagångssätt, med en kombination, ger en mycket stor chans att uppnå lärandemålen i din organisation.

E-lärande som ett bra verktyg för utbildning i medvetenhet

Efter en kort förklaring om traditionellt lärande och e-lärande, så ska vi också nämna medvetenhetsträning.  Det är ju trots allt det vi jobbar med på CyberPilot.

Målet med utbildning i medvenhet, är nämligen att skapa och bibehålla medvetenhet för en säker IT hantering. Det kräver inte en djup förståelse av ämnet. Dina medarbetare ska vara medvetna om de olika risker som finns och hur man hantera dem.

Att använda e-lärande är därför en bra lösning när det kommer till utbildning i medvetenhet. Små kunskapsstycken som frekvent distribueras, säkerställer att ditt teams medvetenhet kontinuerligt hålls uppdaterad. På så sätt kommer de alltid att kunna hantera de cyberhot som finns.

Dessutom, som du kan läsa i en del av våra blogginlägg om säkerhetsmedvetenhet, måste denna medvetenhet bli en del av kulturen i din organisation. Det är en annan anledning till varför e-lärande är ett så bra verktyg för att uppnå stark säkerhetsmedvetenhet. Genom att kontinuerligt låta ditt team engagera sig i nytt inlärningsmaterial om hur man känner igen nätfiskemejl, hur man skapar bra lösenord, hur man hanterar data på ett säkert sätt, säkerställer du att de behåller dessa goda vanor på lång sikt.

Slutligen skadar det naturligtvis inte att integrera några traditionella inlärningselement. Att kombinera e-lärande med praktiska sessioner då och då, som exempelvis en nätfiske-simulering, säkerställer att dina medarbetare kan agera på sin kunskap i verkliga livet och känna igen hur hoten ser ut.

Genom att göra detta kommer du nästan garanterat att göra stora framsteg i resan mot en stark IT-säkerhetskultur i din organisation.