Contact us: +46 10 889 94 99

Hur vi har förbättrat vår medvetenhetsutbildning i IT-säkerhet

Sarah Hofmann
By: Sarah Hofmann Medvetenhetsträning | 20 juli

På CyberPilot vet vi att IT-säkerhet är en löpande process, som kräver regelbunden granskning. Vi följer även detta tankesätt vad gäller våra egna tjänster, inklusive vår medvetenhetsutbildning i IT-säkerhet. Under det senaste året har vi gjort en mängd uppdateringar i vårt utbildningsinnehåll och på vår kursplattform, till exempel finns våra kurser nu tillgängliga på nio olika språk, med ett förnyat utseende. Vi är mycket glada över att kunna dela med oss av dessa uppdateringar, och vi hoppas kunna erbjuda en ännu bättre användarupplevelse och en ökad säkerhetsmedvetenhet bland våra kunder. Kanske kan vi även inspirera dig till att göra uppdateringar i din organisations process för medvetenhet kring IT-säkerhet! 

Nya funktioner som utvecklats tillsammans med våra kunder  

Vi anser att en säkerhetsprocess inom IT bör vara enkel, effektiv och värdeskapande. Vi har lärt oss mycket av våra kunder och även använt oss av deras åsikter och idéer för att förbättra vår medvetenhetsutbildning. Från år 2021 tills idag har vi bland annat lagt till följande funktioner till våra kurser

  • Voice-overs
  • Utvidgat språkutbud
  • Rutor med extra information
  • Skapat en ny design och layout
  • Tillfört 9 nya kurser
  • Möjlighet till att betygsätta och kommentera slutförda kurser
  • En lista på våra 10 bästa kurser

Alla dessa uppdateringar har skapats med våra kunders behov och önskningar i åtanke. Goda relationer till våra kunder och intresse för deras upplevelser har hjälpt oss skapa medvetenhetsträning inom it-säkerhet för företag, som är tillgänglig, engagerande och effektiv

Tillgänglighet och inkludering för en förbättrad cybersäkerhet 

För att cybersäkerheten inom företag ska vara effektiv bör den vara enkel att förstå och tillämpa, för alla inom personalstyrkan. Tillgänglighet och inkludering är två avgörande faktorer för att förverkliga detta, eftersom information som är anpassad för en bred publik gör det möjligt att utbilda fler personer. Genom uppdateringar, som att lägga till voice-overs i våra kurser, har vi gjort vårt innehåll lättare att ta del av och tillgängligt för fler personer. För att göra våra kurser mer inkluderande har vi översatt våra kurser till flera nya språk, samt gjort det möjligt att under kursernas gång, ta del av mer detaljerad information, att alla användare kan uppnå goda inlärningsresultat.   

Voice-overs för alla IT-säkerhetskurser  

Det är viktigt att många som möjligt kan delta i medvetenhetsträning, men svårigheter i till exempel läsning kan göra det besvärligt för vissa att utföra och uppnå goda resultat. Vi vill därför erbjuda våra användare ett alternativ till läsning. För att underlätta intaget av innehåll har vi skapat voice-overs för våra kurser. Vocie-overs finns filmklippen som vi använder i kurserna, men även för texterna i stort sett alla våra danska och engelska kurser. Det är viktigt för oss att alla kan ta del av våra kurser, och inte bara de starkaste läsarna. För den bästa möjliga upplevelsen är voice-oversena dessutom inspelade av riktiga röstskådespelare 

Om du är intresserad av att lära dig mer om tillgängligheten i våra kurser har vi skapat en guide över funktioner för textning och voice-over i säkerhetskurser.

Fler språk och ännu fler på gång!

Många företag idag har anställda över hela världen. Under det senaste året har vi därför översatt våra kurser till flera nya språk. Genom ett brett språkutbud vill vi göra det möjligt att genomföra våra kurser på sitt egna modersmål, för en bättre upplevelse och ett godare resultat.   

Våra kurser finns nu tillgängliga på: danska, svenska, norska, tyska, engelska, nederländska, franska, spanska och polska. Just nu arbetar vi även för att göra våra kurser tillgängliga på grönländska och tjeckiska. Ännu bättre är att vi har skapat en effektiv översättningsprocess, vilket gör det enkelt att lägga till ännu fler språk, vid behov. Om våra kurser ännu inte är tillgängliga på ett av de språk som talas inom din organisation, låt oss veta!  

Smart CTA Risk SE

Rutor med information för extra vägledning

Våra utbildningskurser i medvetenhet är framtagna för att gynna alla användare, från nybörjare till IT-experter. En av de största utmaningarna inom säkerhetsutbildning är att anpassa kurserna så att de innehåller rätt mängd information. Med för mycket innehåll förlorar du snabbt publikens intresse, men med för lite innehåll riskerar du att utelämna viktiga ämnen och förklara grundprinciper. För att lösa denna utmaning har vi lagt till rutor som innehåller viktig information och extra vägledning i våra kurser.   

Här nedan kan du se två exempel på hur informationsrutorna kan se ut:

Image of our new "Info boxes" button in our courses

Image of how our new info boxes look like

Informationsrutorna är skapade att användare själva kan bestämma om de vill öppna rutorna och sätt tillgång till mer information, till exempel gällande grunderna för IT-säkerhet. En del av rutorna svarar även frågor som kan uppstå under genomförandet av kurserna. sätt får användarna svar sina frågor medans de utför kurserna. 

Vi designar med våra användare i fokus  

Våra användare är vad vårt arbete handlar om, och det som gör oss motiverade att skapa och leverera värdefulla inlärningsupplevelser. För att erbjuda den bästa möjliga upplevelsen har vi tagit fram en ny layout, och skapat nya kurser baserat responsen från våra användare. 

Ny layout för en förbättrad användarupplevelse 

Varje design behöver en uppfräschning och , eller hur? Vi har skapat en ny layout för alla våra kurser. Den nya designen gör kurserna lättare att navigera sig igenom, bland annat genom funktioner som att visa var i kursen som användare befinner sig, och vad som är kursens följande steg. Vi har även anpassat layouten för datorer, surfplattor och mobiler. Förutom en bättre användarupplevelse, ser kurserna nu även mycket snyggare ut.

Se själv! 

Before - After image of our Course Design

Nya kurser baserade på relevanta säkerhetsfrågor 

Under de senaste ett och ett halvt åren har vi fokuserat på att ta fram nya kurser gällande viktiga och relevanta ämnen. Vi är glada att kunna dela med oss av att vi från 2021 till idag har lanserat dessa nio nya kurser, vilket ger våra användare många kursalternativ att välja mellan:  

Finns det något ämne som du tycker saknas i vår medvetandeutbildning? Vi skapar ständigt nya kurser och vill gärna höra dina åsikter och idéer. Du hittar mer information om oss på CyberPilot, med ett kontaktformulär längst ned på sidan här. 

Vi lyssnar på våra administratörer och användare  

Vi anser att människor är grunden för ett starkt IT-säkerhetsförsvar, och därför kommer våra administratörer och användare alltid i första hand. Våra administratörer är de personer som inom våra kunders organisationer, arbetar med att övervaka medvetenhetsutbildningen bland sina kollegor, dessa personer är våra viktigaste användare. Under det senaste året har vi ökat både administratörernas, och användarnas roll i hur vi skapar innehåll för våra kurser. Slutresultatet är bättre funktioner för våra kunder och starkare relationer med våra användare - två fantastiska resultat.  

Våra administratörer hjälper oss att skapa nya funktioner  

Starka samarbeten med administratörerna inom våra kunders organisationer har gjort det möjligt för oss på CyberPilot att skapa nya funktioner, med målet att erbjuda en utmärkt upplevelse. Föregående år gjorde vi det till en del av processen i utvecklandet av vårt kursutbud att be om administratörernas åsikter, för att garantera att vår utbildning motsvarar det som våra kunder föredrar. Du kan läsa mer om hur våra kunder använder sig av medvetenhetsträning för ökad IT-säkerhet här.  

Vi värdesätter våra administratörers åsikter, eftersom de känner sina användare bäst. Synpunkterna från våra administratörer är delvis det som gör CyberPilots resurser så användarvänliga.   

Våra användare kan nu betygsätta kurser och lämna omdömen 

Utöver vad våra administratörer tycker, värdesätter vi naturligtvis även våra användares åsikter. Under det senaste året har vi därför gjort det möjligt för våra användare att lämna feedback. Vi har till exempel skapat en ny funktion, så att användare kan betygsätta och lämna kommentarer direkt efter att de genomfört en kurs. Denna respons hjälper oss förstå hur vi kan förbättra våra kurser, och vi kan göra det så gott som genast efter att vi lanserat en ny kurs. Vi får även inblick i vad våra användare anser är det bästa med CyberPilots kurser.  

Nedan kan du se betyget som våra användare gett oss för våra 10 bästa kurser! 

Plats 

Kurs 

Betyg (skala 1-5) 

1. 

Lösenord* 

4.45 

2. 

Nätfiske* 

4.42 

3. 

Tvåstegsverifiering  

4.40 

4. 

Skydda din arbetsdator 

4.35 

5. 

Utpressningsprogram 

4.34 

6.  

Personliga uppgifter* 

4.30 

7. 

Säker surfing 

4.29 

8. 

Dataintrång 

4.28 

9. 

Okända Nätverk 

4.28 

10. 

Mobil bedrägeri 

4.24 

*Kurser som ingår i vårt startpaket  

Om du vill bekanta dig mer med vårt kursutbud kan du göra det här 

Allt handlar om kommunikation  

Vårt mål på CyberPilot, är att kommunicera komplicerade säkerhetsfrågor på ett enkelt sätt. De uppdateringar som vi har gjort under det senaste året är för att hjälpa oss nå detta mål. Det är viktigt att alla i personalen är medvetna om riskerna inom IT-säkerhet och känner till hur de kan bidra till att minska dem. Genom att kommunicera på ett enkelt sätt kan alla, oavsett IT-expertis, förstå och dra nytta av vår medvetenhetsträning och kurser i IT-säkerhet.  

Baskunskaper inom väsentliga ämnen 

Vårt mål är att prata användarnas språk. Här på CyberPilot hoppar vi över den tjusiga jargongen och använder oss av ord och exempel som våra användare faktiskt kan relatera till. Istället för att prata om komplicerade detaljer, till exmpel gällande utrpessningsvirus, lär vi våra kunder vad nätfiske är och hur de kan skydda sig med hjälp av praktiska exempel. 

Att lära sig i små portioner över tid  

Våra kurser i medvetenhet är endast 5-10 minuter långa, vissa ännu kortare. Kanske någon säger: "Men vänta, det är en jätte kort tid för att lära sig allt som finns om ett ämne som nätfiske!".  

Men det är inte heller vårt mål. I stället för att ge våra användare en enda kurs med all den information som ett ämne innefattar, delar vi upp innehållet i mindre delar som kan genomföras, kontinuerligt under hela året. Detta inlärningssätt, även kallat mikrolärande, möjliggör ett stadigt lärande som är engagerande, bekvämt och hjälper användarna att behålla kunskapen över tid. Kurserna kan på så sätt till och med fungera som korta pauser från arbetet under långa dagar. 

Förutom snabba och enkla kurser hittar du våra andra tips för effektiv medvetandeutbildning här.

Vi har lärt oss mycket av våra användare under det senaste åren, som har hjälpt oss lansera många spännande nya funktioner. Vi hoppas att vårt arbete har förbättrat våra användares erfarenheter av våra kurser, och vi ser fram emot att fortsätta detta arbete under de kommande åren. Om du har kommentarer eller önskemål kring vår medvetenhetsträning i IT-säkerhet, hör gärna av dig till oss på info@cyberpilot.io.