11 Tips För En Lyckad Awareness Training I Cybersäkerhet

Ismail Özkan
By: Ismail Özkan Medvetenhetsträning | 16 februari

Att träna personal i medvetenhet är en viktig del i en organisations övergripande strategi för cybersäkerhet. Det beror på att anställda antingen kan vara en organisations största cybersäkerhetsrisk eller dess starkaste försvar. Ett av de bästa sätten att stärka din organisations säkerhet är genom att säkerställa en hög medvetenhetsnivå bland dina anställda. Men medvetenhetsträning i cybersäkerhet kan enkelt bli en börda på kontoret. I det här blogginlägget delar vi med oss av våra tips för hur man skapar ett träningsprogram i cybersäkerhet som fungerar – med andra ord, hur man får sina anställda att engagera sig i långsiktigt lärande.s

Varför ska anställda tränas i awareness om cybersäkerhet?

De flesta säkerhetsintrång uppstår av mänskliga fel, och inte av tekniska problem. Cyberkriminella vet om att det finns en bristande kunskap bland anställda, det är därför de medvetet riktar in sig på de anställda i en organisation för att få tillgång till olika IT-system eller känslig information. Medvetenhetsträning i cybersäkerhet är ett viktigt steg för att omvandla de anställda till ditt starkaste försvar mot cyberattacker. Med utbildning i cybersäkerhet kan du främja säkra vanor och lära dina anställda att känna igen potentiella hot. Medvetenhetsträning i cybersäkerhet är även en viktig del av att efterleva GDPR.

Utbildning minskar också mängden mänskliga fel. Efter att våra användare regelbundet deltagit i vår utbildning i medvetehnet och nätfisketräning så minskade de antalet misstag i simulerade nätfiskeattacker med 50% i jämförelse med innan utbildningen. 

Phishing effect

Men hur lyckas du med awareness training i cybersäkerhet?

Träning i medvetenhet kommer i många olika former. Man kan genomföra långa seminarier för alla anställda varje år. Några väljer att samla all information i dokument som alla kan läsa. Vissa väljer att skicka en mindre grupp anställda på en kurs, som därefter ska lära sina kollegor. Det kan däremot vara svårt att genomföra medvetenhetsträning på ett effektivt sätt. De anställda kan bli uttråkade eller hinna glömma bort vad de har lärt sig, och det är alltid svårt att avgöra om träningen har gett några resultat.

I detta inlägg har vi valt att sammanfatta våra erfarenheter av att erbjuda medvetenhetsträning och kommit fram till 11 konkreta tips som du kan använda för att ta ditt arbete till nästa nivå.

 1. Börja med att engagera dina anställda

 2. Driv fram träningen i hela din organisation

 3. Belys både den personliga och organisatoriska betydelsen av säkerhet

 4. Håll det enkelt

 5. Ta det sakta men säkert

 6. Innehållet ska vara relevant

 7. Gör det interaktivt

 8. Bekvämlighet är nyckeln

 9. Använd olika inlärningsmetoder

 10. Kontinuerligt lärande

 11. Ha en uppföljning med dina anställda

 

11 tips for sucsessful AWT

#1: Börja med att engagera dina anställda

Det första steget för att skapa ett effektivt träningsprogram för medvetenhet i cybersäkerhet, är att få dina anställda att bry sig om processen. För att få dina anställdas stöd för träningen är det bra att börja med att förklara varför utbildningen är värdefull, och inte bara något att snabbt ta sig igenom för att bocka av det på deras att-göra-listor. Om ditt team förstår syftet med utbildningen kommer de att vara mer engagerade i att förbättra säkerhetskulturen i din organisation. Dessutom kommer de att vara mer benägna att komma ihåg och använda de viktigaste lärdomarna från utbildningen, vilket är hela poängen!

#2: Driv fram träningen i hela din organisation

Säkerhetsutbildning ska inte vara ett projekt som bara berör de anställda inom IT-avdelningen. För att lyckas behöver medvetenhetsträningen stöd från ledningen under hela processen.

Utan det kommer ditt team förmodligen inte känna sig motiverad till att avsätta sin tid till medvetenhetsträningen, och de kan ha reservationer mot att genomföra kurserna.

Att få teamledare och ledning från hela ditt företag att främja träningen i cybersäkerhet visar dina anställda att alla är ansvariga för att skapa ett säkert företag – inte bara säkerhets- eller IT-avdelningen. Det kan också uppmuntra öppen kommunikation om utbildningen eller andra ämnen inom cybersäkerhet.

#3: Belys både den personliga och organisatoriska betydelsen av säkerhet 

Alla bryr sig mer om saker som kan påverka dem personligen. Det är därför vi rekommenderar träningsprogram som lär ut varför goda säkerhetsrutiner är viktiga både i anställdas privatliv och arbetsliv.

Eftersom intrång i någons personuppgifter kan påverka både anställda och företaget negativt, kan du få anställda att ta utbildningen på större allvar genom att visa dem vad de personligen riskerar vid ett dataintrång.

Att poängtera den personliga aspekten av datasäkerhet utbildar också dina anställda till att regelbundet utöva god cyberhygien, både på jobbet och hemma. Kort sagt, dessa goda vanor kommer att bli standardpraxis i deras liv, och inte bara något de måste komma ihåg att göra medan de är på jobbet.

En kvinna testar gratis kurser i medvetenhet på sin dator

#4 Håll det enkelt

Ett av våra viktigaste tips för framgångsrik medvetenhetsträning i cybersäkerhet är att göra innehållet relaterbart och lätt att förstå. Kom ihåg att de flesta av dina anställda inte har en teknisk bakgrund och att det är lätt att bli avskräckt av en utbildning när du måste googla vartannat ord.

Tjusig jargong kan få anställda att känna sig ännu mer distanserade från IT-säkerhetsvärlden. Om de inte förstår vad riskerna är, kommer de inte att kunna skydda sig själva eller företaget från hot.

Så du bör förklara olika ämnen på ett enkelt språk. Detta kommer att öka lärandet och göra dina anställda mer exalterade att delta i medvetenhetsträningen, vilket på lång sikt leder till ett framgångsrikt program.

Kom också ihåg att du inte behöver ta upp allt som finns att veta om ett ämne på en enda lektion. Genom att dela upp lektioner i små bitar kan du utöka dina anställdas kunskaper över tid utan att överbelasta dem med för mycket information.

#5 Ta det sakta men säkert

IT-säkerhet är ett stort område, som innehåller allt mellan lösenord, nätfiske, GDPR och socialteknik. Det kan göra det svårt för dina anställda att ta in all ny information på en och samma gång.

Du kan inte ge någon hela uppsättningen Harry Potter-böcker och sedan förvänta dig att de ska läsa dem alla inom en dag och komma ihåg allt som hände.

Av den här anledningen bör medvetenhetsträning delas upp i mindre delar. På så sätt ger du dina anställda tid att reflektera, öva och andas. Det gör också att cybersäkerhet finns med på agendan under en längre tid. Vi rekommenderar kortare träningsstunder på 5-10 minuter.

Ett utbildningsschema kan se ut som exemplet nedan, vilket visar en blandning av kurser inom cybersäkerhet och GDPR från vår egen katalog:

Kalender för medvetenhetsträning i cybersäkerhet

#6 Innehållet ska vara relevant 

Medvetenhetsträningen ska vara användbar för alla anställda, i alla avdelningar i din organisation. Därför ska du inte förklara de tekniska detaljerna om hur en dator fungerar, eller komma med en fördjupning i regler om informationssäkerhet. Du behöver helt enkelt skapa innehåll som alla kan förstå. Cybersäkerhet ska inte behöva vara ett svårt och komplext ämne, utan något som alla anställda ska känna sig trygga med.

Försök att skapa kurser som är både pedagogiska och underhållande, och som är utformade att passa dina anställda snarare än din IT-avdelning. Ingen ska känna sig uttråkad när de tar kurserna. Ett sätt att göra det här på är att använda aktuella exempel för att förtydliga begrepp och visa hur säkerhetsmisstag uppstår. Enkelt och lättförståeligt innehåll fungerar också bra.

Här har vi ett exempel på skillnaden i språket när man ska förklara vad en ransomware attack är.

Träning i cybersäkerhet för ransomware

ransomware-explained-donts-SE
                                                  Vilken text skulle du helst läsa? 

#7: Gör det interaktivt  

Ett enkelt sätt att hålla träningen i cybersäkerhet intressant, är att lägga till interaktiva metoder. Du kan till exempel ge dina anställda en kort frågesport efter utbildningen om de viktigaste lärdomarna i en kurs. Användningen av frågesporter tjänar flera syften: det håller dina anställda engagerade i medvetenhetsträningen och samtidigt ger det dig ett sätt att mäta deras lärande. Interaktiva metoder säkerställer att dina anställda förblir aktiva deltagare i ditt träningsprogram för cybersäkerhet. Ju mer dina anställda deltar i inlärningsprocessen, desto mer kommer de att förstå den viktiga roll de spelar för att hålla din organisation säker.

#8: Bekvämlighet är nyckeln

Träning i cybersäkerhet är en extra uppgift som du ber dina anställda att genomföra. Av den anledningen borde de inte behöva lägga en massa tid på att lista ut var de hittar utbildningen eller hur de kommer åt den.

Det är ofta bra att skapa en särskild plats för medvetenhetsträningen, till exempel i en delad mapp eller på en plattform som dina anställda har konton för. På den platsen ska dina anställda kunna hitta allt viktigt innehåll som ni har om cybersäkerhet.

Ett annat sätt att göra utbildningen så enkel som möjligt för dina anställda att ta del av, är att skicka ett mejl till dem med en länk till den specifika utbildningen du vill att de ska genomföra.

Det behöver alltså inte vara svårt att göra utbildningen lätt att genomföra, men det kommer förbättra deltagandet i ditt träningsprogram och samtidigt visa dina anställda att du värdesätter deras tid.

#9: Använd olika inlärningsmetoder

Medvetenhetsträning är en kontinuerlig process. För att hålla dina anställda engagerade, är det viktigt att använda flera olika inlärningsmetoder.

Till exempel kan du komplettera kortare e-kurser med videor för att illustrera exempel, interaktiva slides för att förklara koncept och frågesporter för att pröva dina anställdas kunskap.

Du kan även se till att säkerhet förblir i fokus genom att genomföra simulerat nätfiske eller genom att hänga upp affischer eller infografik på kontoret.

De här kontaktpunkterna kommer göra det roligare för dina anställda att arbeta med cybersäkerhet, och enklare att upprätthålla medvetenheten om det. Det finns många sätt att skapa och upprätthålla medvetenheten på - endast din fantasi sätter gränserna!

#10 Kontinuerligt lärande

Den viktigaste poängen att ta med sig, är förståelsen av att medvetenhetsträning inte är ett engångsprojekt, utan en pågående process. Medvetenhetsträning måste vara relevant, anpassas och vidareutvecklas efter de anställdas behov.

Även om lärandet ska vara kontinuerligt, bör du undvika att år efter år endast visa samma videor eller hålla samma presentationer. Det är det snabbaste sättet att tråka ut dina anställda på! Istället bör du ha variation i det innehåll du tar upp under medvetenhetsträningen. I vår kurskatalog hittar du exempel på ämnen som du kan utbilda ditt företag om över tid. Det kommer alltid komma nya fallstudier eller exempel som du kan ta med i din träning. Det här är särskilt viktigt eftersom cyberbrottslingar också anpassar sig. Träning i cybersäkerhet från några år sedan kommer helt enkelt inte vara tillräckligt för de kommande åren.

Nya anställda behöver också cyber security träning

Det är också viktigt att tillämpa principen om kontinuerligt lärande på dina nyanställda, eftersom det är dem som är mest sårbara för attacker. Nyanställda är ofta den största risken eftersom de inte är bekanta med vilken typ av e-post som är normala att få inom organisationen. Vanligtvis vill de också göra ett bra första intryck. I och med det kan de vara lite för snabba med att klicka på ett nätfiskemeddelande från en "kollega" som begär en brådskande åtgärd. Se därmed till att du hittar en bra balans mellan att nya medarbetare får ta igen kunskap från tidigare träning, samtidigt som du skapar nytt träningsinnehåll för resten av ditt företag.

Smart CTA Risk SE

#11: Ha en uppföljning med dina anställda

När du väl har introducerat medvetenhetsträningen måste du kontinuerligt följa dina anställdas framsteg så att du kan mäta hur effektiv träningen är.

Se till att få feedback från dina kollegor om vad de anser om kurserna och medvetenhetsträning. Vad tycker de om, och vad kan göras bättre? Träning i cybersäkerhet bör vara värdefull och fördelaktig för dina anställda. Om ditt team inte trivs med träningen kommer det synas i resultaten.

Medvetenhetsträning är en dynamisk process, där du ska lyssna på dem som tar utbildningen. Om de anställda inte går på kurserna, vad är grunden till det? Behöver de mer tid för att slutföra kurserna? Ska innehållet göras mer relevant? Om du möter problem, hitta orsaken bakom och agera för att lösa det. Se hela tiden till att medvetenhetsträningen är kul och något som dina anställda vill göra.

Ska du samarbeta med en utbildningsleverantör för cybersäkerhet? 

Att kontinuerligt tillhandahålla medvetenhetsträning i cybersäkerhet kan vara mycket tidskrävande, därför väljer vissa att samarbeta med en utbildningsleverantör. Onlinekurser kan hjälpa dig utbilda dina anställda utan att du behöver lägga ner mycket tid för att utveckla utbildningsmaterialet själv. E-lärande är mycket populärt eftersom det kräver mindre koordination än personliga evenemang, och för att individer även har möjlighet att slutföra kurser när det passar dem bäst.

Vi hoppas att tipsen i det här inlägget kommer hjälpa dig att uppnå dina mål för träning i cybersäkerhet. Du är alltid välkommen att kontakta vårt expertteam om det finns något vi kan hjälpa till med.

En kvinna testar gratis kurser i medvetenhet på sin dator