Contact us: +46 10 889 94 99

Vad Är Security Awareness Training? Hur du implementerar den effektivt

Søren Lassen Jensen
By: Søren Lassen Jensen Medvetenhetsträning | 16 februari

I det här blogginlägget kommer vi att lära dig vad utbildning i säkerhetsmedvetenhet är och hur den används. Utbildning i cybersäkerhet för företag bör inte endast vara något du bockar av för att uppnå GDPR-krav. Med rätt utbildning i säkerhetsmedvetenhet kan du förändra din organisations cybersäkerhetskultur och skapa medvetenhet om den fara som cyberbrottslingar utgör. En bra utbildning kommer också att minska mänskliga misstag, vilket är den vanligaste orsaken till dataintrång. Fortsätt läsa för att lära dig om varför cybersäkerhet utbildning för anställda är så viktigt.   

Innehåll

Vad är security awareness training  

Utbildning i säkerhetsmedvetenhet är avsedd att hjälpa dina anställda förstå och känna igen cybersäkerhetsrisker och hur man kan minskar dem. Detta görs genom att utbilda och engagera dina anställda i olika säkerhetssituationer som främjar medvetenhet. Det här kan göras online, personligen eller en blandning av de två. Cybersäkerhets utbildning hjälper dina anställda att förstå potentiella risker och attacker som de kan stöta på i sin vardag. Den tränar också din personal i att säkerställa en god cybersäkerhetsstruktur i din organisation. 

Det finns utbildning för företag rörande en rad olika ämnen, såsom GDPR, juridiska grunder för behandling av personuppgifter, dataminimering, samt kurser i cybersäkerhet, såsom nätfiske, cyberbrottslighet, ransomware, lösenord med mera. De kan implementeras på olika sätt och ha olika fokus beroende på din organisations behov.

Vilka är fördelarna med awareness training i cybersäkerhet

Ingen organisation är för liten eller för stor för att bli nästa offer för cyberkriminella. Cyberhot kommer inte försvinna inom närmaste tiden och hackare blir ständigt bättre och bättre på det de gör. Därför är det viktigt att vara medveten om hoten. Här är några av fördelarna som medvetenhetsträning ger.

Utbildning i cyber security awareness ökar företagets säkerhet 

9 av 10 säkerhetsintrång sker på grund av mänskliga misstag. Med utbildning i säkerhetsmedvetenhet för dina anställda kan du förvandla din personal till en mänsklig brandvägg och göra dem till ditt bästa försvar.  

Att utbilda dina medarbetare minskar säkerhetskostnaden för varje anställd med 52%.  

Organisationer bör därför ägna mer uppmärksamhet åt sina anställdas cybersäkerhetsvanor. Medvetenhetsträning är ett effektivt sätt att sänka din risk att falla offer för en cyberattack. Medvetenhetsträning hjälper dina anställda att identifiera och upptäcka potentiella risker och hot mot din cybersäkerhet.  

Security awareness training ökar cybersäkerhetskulturen 

Genom pågående träning i säkerhetsmedvetenhet kan du skapa en positiv förändring i din organisations cybersäkerhetskultur. Att utbilda hela din personal om interna och externa säkerhetshot kommer att förstärka din cybersäkerhetskultur.

Att ha en stark cybersäkerhetskultur i din organisation är ett sätt att visa dina anställda och dina kunder att din organisation prioriterar säkerhet. Den kan sätta höga standarder för dina anställdas praxis, minska risken för dataintrång och indikera för dina kunder att din organisation följer dataetiska principer och är att lita på 

Dina medarbetares beteenden, förståelse, kunskap och medvetenhet om säkerhetsfrågor och aktiviteter kommer att förbättras avsevärt. 

Security awareness training är ett GDPR-krav 

Säkerhetsutbildning hjälper också din organisation att efterleva GDPR- kravet om att anställda bör ha kunskap inom IT-säkerhetsfrågor. Det är viktigt att ditt team känner till processerna och ansvaret för din organisations IT-säkerhet, såsom hantering av personuppgifter. 
 
Personuppgifter kan kortfattat beskrivas som information som kan identifiera en person, såsom namn, adress, telefonnummer, yrke, födelsedatum med mera. Personuppgifter kan också kategoriseras som känsliga, såsom hälsoinformation, etniskt ursprung, politisk och religiös övertygelse med mera. Om personuppgifter kategoriseras som känsliga kräver GDPR strikt korrekt hantering av dessa uppgifter. Om denna hantering av känsliga uppgifter görs felaktigt kan det leda till böter. 
 
Personuppgifter kan vara komplicerade, och du kan inte förvänta dig att hela ditt team ska vara experter på GDPR. Utbildning i GDPR och säkerhetsmedvetenhet hjälper dig att förklara dessa komplicerade ämnen på ett tydligt och praktiskt sätt som dina medarbetare enklare kan förstå. Ett utmärkt sätt att visuellt illustrera hur personuppgifter ser ut är med affischer. Du kan använda våra gratis affischer som vi har skapat för att öka medvetenheten kring IT-säkerhetshot och risker. 

Smart CTA Risk SE

Vad ingår i cyber security awareness training? 

Säkerhetsutbildning inkluderar en mängd olika teman och kategorier inom cybersäkerhet och GDPR. Här är några av de kategorier som vanligtvis ingår i cybersäkerhets- och GDPR utbildning. 

Awareness training i dataskyddsförordningen 

Det kan vara svårt att dina anställda att bry sig om och att förstå Dataskyddsförordningen (GDPR). Men du kan förbättra efterlevnaden av GDPR genom att utbilda ditt team i de viktigaste delarna. Till exempel kan utbildning i dataskyddsförordningen lyfta fram vad som klassas som känsliga personuppgifter, vem som bör ha tillgång till personuppgifter, hur man raderar personuppgifter säkert och andra grundläggande ämnen.  

Säker hantering av e-post och phishing 

Nätfiske sker varje dag, därför är det viktigt att alla dina anställda är medvetna om hotet. Utbildning i säkerhetsmedvetenhet lär din personal känna igen och vara uppmärksam på tecknen på nätfiske. Utbildning i säker hantering av e-post kan bland annat inkludera vad de anställda bör hålla utkik efter i mejl där nätfiske förekommer, eller information om olika typer av nätfiskeattacker. 

Säkra lösenord för anställda 

Utbildning i säkerhetsmedvetenhet kan också vara något så enkelt som att se till att alla i din organisation använder ett säkert lösenord. Detta kan göras genom att uppmärksamma de anställda på hur enkelt det är för hackare att lista ut vanliga och enkla lösenord som password123. Utbildning om hur de anställda skapar ett starkt lösenord är därför en viktig del av säkerhetsutbildningen.   

Tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorsautentisering hjälper din organisation att hålla sig säker. Alla organisationer är sårbara för cyberbrottslingar som kan bryta sig in i system för att stjäla dina användaruppgifter. Att använda tvåfaktorsautentisering reducerar risken för intrång där lösenord stjäls och agerar som ett extra skydd.

Fysisk säkerhet 

Medvetenhetsträning hjälper också dina anställda att veta hur de ska bete sig för att vara säkra även i den fysiska världen. Några ämnen som kan tas upp här är hur du håller dig säker när du arbetar hemifrån, att du inte bör lämna personlig information på ditt skrivbord och inte heller skriva ditt lösenord på en lapp bredvid din arbetsdator.

Arbeta hemifrån  

För att se till att dina anställda alltid är säkra på internet kan utbildning i medvetenhetssäkerhet också inkludera vad du ska tänka på när du arbetar hemifrån. Det är lätt att glömma bort goda digitala vanor när du arbetar hemifrån, så det finns massor av saker att vara medveten om. 
 
Som du kan se kan cybersäkerhetsutbildning innehålla olika teman och kan kombineras med utbildning i dataskyddsförordningen Om du vill veta mer om ämnen och innehåll för din säkerhetsutbildning kan du besöka vår kurskatalog för att se alla kurser vi erbjuder i vår utbildning för företag 

Hur du implementerar security awareness training

För en stark cybersäkerhetskultur är det viktigt att genomföra utbildning i säkerhetsmedvetenhet på rätt sätt. Det är också viktigt att upprätthålla utbildningen och göra den till en pågående inlärningsprocess och inte en engångsgrej. Om du gör det till en engångsgrej kommer dina anställda att glömma det mesta snart därefter. För att göra utbildningen till en pågående process kan du använda mikrolärande, som bygger på korta lektioner under en längre tidsperiod. 
 
Varje organisation är unik, så du måste överväga de saker som betyder mest för din organisation. Du bör identifiera vilka cybersäkerhets- och IT-ämnen som är mest relevanta för din organisation och sedan bygga ett träningsprogram för att höja medvetenhet kring dem. Till exempel vilken typ av organisation är ni? Vilka utmaningar möter dina medarbetare från dag till dag? Vad är målet med er säkerhetsutbildning och hur når ni det?

Vi vill dock varna er för att det inte är helt enkelt att starta upp ett effektivt utbildningsprogram för säkerhetsmedvetande. Du bör vara beredd på att använda en hel del tid och pengar för att få igång utbildningen och underhålla den över tid. Se vad som krävs för att skapa och implementera ett utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet.

En kvinna testar gratis kurser i medvetenhet på sin dator

Sätt upp mål för awareness training för att bestämma fokus 

Vad är ditt mål med utbildningen? Att sätta upp mål hjälper dig fokusera på det du vill förbättra i din organisation. Här är några exempel som hjälper dig att bestämma ditt fokus. 

  • Förändra företagetkulturen vad gäller IT-säkerhet  
  • Bli mindre sårbar för hackningsförsök/skadlig programvara/nätfiskeattacker 

Vanliga problem med awareness training som saknar fokus 

Om du inte tydligt anpassar programinnehållet efter din organisations behov kan du stöta på följande vanliga problem i din utbildning i säkerhetsmedvetenhet: 

  • Dina anställda förstår inte värdet eller syftet med utbildningen och saknar motivation 
  • Utbildningsprogrammet är tidskrävande och svårt. Detta leder till att träningen nedprioriteras 
  • Säkerhetsutbildningen behandlas som något man bockar av, istället för en del av cybersäkerhetskulturen 
  • Utbildningen är inkonsekvent och glöms snabbt bort när den är klar 

Låt oss nu prata om hur du bäst implementerar utbildning i säkerhetsmedvetenhet i din organisation, så att du undviker dessa misstag och lyckas med din säkerhetsutbildning 

Gör security awareness training enkel

Håll det enkelt. utbildning i säkerhetsmedvetenhet ska vara tillgänglig och lämplig för alla anställda, i hela din organisation. Du behöver inte förklara alla tekniska delar av ett nätfiske-kit eller de tekniska detaljerna om hur ransomware fungerar. Du bör ha innehåll som alla kan förstå med lättsamt språk, exempel och relevanta kurser. 

Håll utbildningen kort  

Tid är pengar. utbildning i säkerhetsmedvetenhet bör inte vara onödigt lång. Skulle du hellre delta i en frågesport som tar 5-10 minuter eller läsa 100+ sidor om cybersäkerhet?  

Att hålla utbildningen kort och enkel gör den mer minnesvärd för de anställda. Som till och med kan komma att se fram emot utbildningen som ett roligt och produktivt avbrott i det vanliga arbetsschemat. 

Plakat som material för security awareness training 

Utbildning i säkerhetsmedvetenhet behöver inte vara en stor sak. Den kan vara något så enkelt som att hänga upp plakat på väggen som påminner och informerar de anställda om goda it-vanor. Posters är ett kostnadseffektivt sätt att stärka din cybersäkerhet och eftersom de fungerar som påminnelser kan de ha en stor inverkan på din cybersäkerhetskultur.  

Att ha posters runt om i din organisation kräver inte mycket ansträngning men de förmedlar viktiga budskap på ett enkelt sätt. Spana in och ladda ner våra gratis GDPR- och cybersäkerhetsposters 

training i cybersäkerhets awareness online kontra på plats 

Både säkerhetsutbildning online och på plats har sina fördelar. 
 
Traditionellt lärande har fördelen av att hela ditt team samlas på samma ställe under ett par timmar. Det kan vara mycket engagerande eftersom dina anställda kan ställa frågor till läraren/experten direkt, men antalet elever i klassrummet kan också vara för stort och gruppdiskussioner kan riskera att förvandlas till monologer. 

E-lärande är mycket mer flexibelt än traditionellt lärande. Det ger dina anställda möjlighet att ta del av inlärningsmaterialet när de vill/har tid för det. En online plattform kan engagera och motivera dina anställda via interaktiva verktyg på en kontinuerlig basis. E-lärande är också mer kostnadseffektivt än traditionellt lärande. Säkerhetsutbildning online gör det även möjligt för dig att spåra dina anställdas framsteg och om de faktiskt deltar i utbildningen. Läs mer om hur du implementerar säkerhetsutbildning online.

Kontinuerligt lärande för bättre resultat 

Så vad är kontinuerligt lärande? Det är processen att lära sig nya färdigheter och kunskaper på en kontinuerlig basis. För att anställda ska kunna hållas uppdaterade om de senaste formerna av cyberattacker är det viktigt att du har en strategi för kontinuerligt lärande och att de anställda regelbundet deltar i säkerhetsutbildning. 

Utbildning i säkerhetsmedvetenhet som bygger på kontinuerligt lärande och som även är lättsmält kommer att bidra till att stärka din organisations IT-säkerhet. Om din personal bara får utbildning en gång och sedan glömmer bort den kort efter, har du inte gjort så mycket framsteg. Det är därför din utbildning i säkerhetsmedvetenhet bör vara en kontinuerlig inlärningsprocess, så att hela ditt team kan se fördelarna med utbildningen hela tiden. 

Våra undersökningar visar att kontinuerligt lärande fungerar! Efter att ha regelbundet deltagit i vår utbildning i säkerhetsmedvetenhet och nätfisketräning minskade användarnas misstag med över 50% under simulerade nätfiskeattacker till skillnad från innan träning. I grafen nedan kan du se effekten av kontinuerligt lärande, såsom färre misstag efter varje ny utbildningsomgång. 

Utbildning i säkerhetsmedvetenhet och nätfiske för företag

Hur ofta bör du genomföra security awareness training?

Du vill att utbildningen ska vara tillräckligt ofta för att dina anställda ska komma ihåg vad som är säkert beteende, men inte så ofta att det blir en börda. Du ska inte pressa dina anställda att göra alla kurser på en gång, utan dela istället upp utbildningen över en längre period. På så sätt kommer det att ge dina medarbetare tid att reflektera över utbildningen samt koppla av. Ett månatligt program kan vara en bra idé eller varannan månad. Du bör ta reda på vilken träningsintensitet som passar din organisations behov.Du kan använda denna 12-månaders kursplan för utbildning i säkerhetsmedvetenhet som inspiration.

Så, nu vet du att säkerhetsutbildning inte bara är något att bocka av, utan en kontinuerlig process. Den måste vara anpassad och skräddarsydd för dina medarbetare och din organisation, så att du får ut det mesta av den. 

Om du vill veta mer om hur du genomför säkerhetsutbildning på ett effektivt sätt kan du läsa våra 11 tips om hur du lyckas med säkerhetsutbildning. 

Hur du mäter effekten av säkerhetstraining

Det finns många sätt att mäta effektiviteten av säkerhetsutbildning och det finns många aspekter att ta hänsyn till när det kommer till IT och cybersäkerhet. Du bör därför se till att prata med dina anställda om hur nöjda de är med säkerhetsutbildningen och hur de kommunicerar rörande IT-säkerhetsintrång. 
 
Hänvisa till dina ursprungliga mål när du utvärderar programmets framgång. I vilken utsträckning har du uppnått eller förbättrat dem? 

Varje organisation är unik 

Det finns många sätt att mäta effekterna av utbildning i säkerhetsmedvetenhet. Hur din organisation mäter effekterna beror också på vilken typ av organisation ni är, storleken på er organisation, samt målet med säkerhetsutbildningen. Du bör övervaka lärandeaktiviteter och be dina medarbetare om återkoppling.  

Du kan också använda vår mall för riskanalys när du utvärderar hur din utbildning i säkerhetsmedvetenhet fungerar, eftersom utbildningen används för att minska risken för säkerhetsincidenter. 

Smart CTA Risk SE

security awareness training i cybersäkerhet ökar säkerheten   

Vi hoppas att du har lärt dig vad utbildning i säkerhetsmedvetenhet är och att ditt teams kunskap, beteende och efterföljning är avgörande för din organisations cybersäkerhet. Vi hoppas även att du har lärt dig om de saker som ingår i säkerhetsutbildning, de olika sätten som du kan implementera utbildningen i ditt företag samt hur du mäter framgången med din utbildning i säkerhetsmedvetenhet. 
 
Det viktigaste är påverkan och skillnaden som utbildning i säkerhetsmedvetenhet kan ha i ditt företag. Den kan bland annat förbättra din organisations cybersäkerhetskultur, uppnå en högre säkerhetsnivå i hela din organisation, samt säkra en stark grund för efterlevnad av GDPR.  

Det finns många olika sätt att utföra utbildning i säkerhetsmedvetenhet. Innan du implementerar säkerhetsutbildning är det viktigt att ta reda på vad du vill uppnå och sätta upp utbildningsmål. Detta hjälper dig även att utvärdera om det bästa sättet att genomföra utbildningen är online, offline eller en blandning av båda. Utbildning i säkerhetsmedvetenhet. är inte bara något för stora organisationer. Både små och medelstora organisationer kan också dra stor nytta av det. 
 
Vissa organisationer skapar sina egna utbildningsprogram för cybersäkerhet och GDPR medan andra föredrar att arbeta med en extern utbildningspartner. Det finns fördelar med båda, och det är viktigt att du överväger den tid det kan ta dig att utveckla, implementera och underhålla ett träningsprogram när du bestämmer dig för om du ska arbeta med en utbildningsleverantör eller inte. 
 
Du kan prova vår utbildning i säkerhetsmedvetenhet gratis i 14 dagar om du är intresserad av att implementera säkerhetsutbildning i din organisation. 

En kvinna testar gratis kurser i medvetenhet på sin dator